Börsnotering av

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Värdering

2,2 Mdkr i market cap i början av februari 2022.

Mer information

I början av februari 2022 meddelade Doxa att de planerar att flytta från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

"Vi har under det fjärde kvartalet 2021 ingått avtal om att förvärva tillgångar med underliggande fastighetsvärde på nästan 3 miljarder. Vi har även byggt upp en fastighetsorganisation med mycket kompetent personal. Vi är nu ett bolag som alla har möjlighet att investera i men där vår kunskap, investeringsfilosofi och tillvägagångssätt påminner om det man använder inom fastighets-private equity, en typ av sluten investeringsfond där gemene man ofta inte har eller får möjlighet att investera i. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot både förvärv och värdeskapande under 2022 och kommande år" säger Victor Persson, VD för Doxa.

Uppdatering: I slutet av april 2023 lade Doxa ett bud på Serneke Group med aktier som betalning. En betydande transaktion.

Vidare "Doxas affärsplan utgår från att behålla hela eller delar av projektutvecklingsverksamheten, främst Karlastaden samt transformera Serneke till ett renodlat bygg- och entreprenadbolag. Doxa avser därefter att dela ut Serneke till Doxas aktieägare och i samband därmed särnotera bolaget."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner