Börsnotering av

Doohclick AB

Doohclick utvecklar och erbjuder Starcorp, en plattform för bokning av media. Doohclick AB hette tidigare Bitlogic Media AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

AdCityMedia AB, som planerar att dela ut ägandet till sina aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 37,8 Mkr post money.

25,2 Mkr pre-money och 37,8 Mkr post money om hela emissionen i jan-feb 2020 fulltecknas.

Mer information

AdCityMedia meddelade i slutet av april 2019 att de ska dela ut Bitlogic Media AB som utvecklar och erbjuder plattformen Starcorp. Man planerar att notera bolaget.

Uppdatering: I slutet av maj 2019 preciserade AdCityMedia tidsplanen för Bitlogic Medias notering till hösten 2019.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Doohclick AB.

Uppdatering: Aktierna för utdelning från Adcitymedia bokades ut i mitten av september 2019. Planen var inför detta att göra en företrädesemission på ca 10-15 Mkr i samband med detta. En bit in i november 2019 har ännu ingenting nytt sagts om emissionen eller noteringen.

Uppdatering: I slutet av november 2019 skrev Doohclick att planen är att göra en företrädesemission på 12,5 Mkr.

Uppdatering: Under första halvan av februari 2020 gör Doohclick en företrädesemission. Bolaget skrev dock ingenting om noteringsplanen.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 234 %. 83 % tecknades med teckningsrätter och resten utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner