Börsnotering av

Doktorse Nordic AB

Doktor.se är en digital vårdgivare som även har fysiska vårdcentraler.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: I juli 2021 kom Tencent in som delägare.

Uppdatering: I maj 2021 minskade Oriola till 7 %. Nya investerare som tillkom var Consensus, Norron och Skabholmen Invest.

30 juni 2020; Oriola 14 %, Svante Tegnér 8,7 %, Martin Lindman 7,8 %, Peter Dahlberg 7 %, Jens von Bahr 6,7 %, Kompisarna Kapital 5 %, Bonnier Ventures 4,1 %.

Värdering

Uppdatering: 2,4 Mdkr enligt priset som aktien handlas till i den onoterade handeln i början av juli 2023.

Uppdatering: 6 Mdkr post money i augusti 2022 då bolaget tog in 280 Mkr.

Uppdatering: 5,7 Mdkr post money i juli 2021 när bolaget tog in 210 Mkr.

5,5 Mdkr post money när bolaget tog in 510 Mkr i maj 2021.

Mer information

I slutet av maj 2021 sade Doktor.se's vd Martin Lindman till Di att de har som ambition att notera sig under första kvartalet 2022.

Bolaget tog i maj 2021 in 510 Mkr i nytt kapital. Samtidigt valde den tidigare största ägaren Oriola att sälja aktier för 350 Mkr.

Uppdatering: I mitten av juli 2021 skrev Di Digital att Tencent har investerat i Doktor.se. Det har skett genom att de dels köpt befintliga aktier för 100 Mkr och dels genom att Doktor.se förlänger sin tidigare emission med ytterligare 210 Mkr.

Uppdatering: I början av mars 2022 skrev Di att börsnoteringen är uppskjuten då noteringsklimatet blivit dåligt i början av 2022. Bolagets vd Martin Lindman bekräftade uppgifterna och sade att bolaget nu kan ta in kapital på den privata marknaden i stället.

Uppdatering: I mitten av augusti 2022 skrev Di Digital att Doktor.se tar in 280 Mkr till samma värdering som tidigare. Gustaf Hagman investerar 60 Mkr, Saeid Esmaeilzadeh 25 Mkr. Även befintliga ägare som Tencent och Bonnier Ventures deltog. När Di frågade om en börsnotering fortfarande är aktuell så blev svaret positivt.

”Vi är ett börsfähigt bolag och var i stort sett redo att ringa i börsklockan i våras. Nu har vi i stället säkrat kapital utanför börsen som gör att vi för en god tid framåt kan fokusera helt på det operationella arbetet. Men en börsnotering är definitivt fortfarande i korten, när vi kommer in i 2023 ska vi lyfta blicken igen och värdera det”

Uppdatering: I mitten av februari 2023 sa vd till Di:

”Just nu har vi inget kapitalbehov och en stor frihet. Men i slutet av året kommer vi börja lyfta blicken igen och fundera på vad vi ska göra. Då är det klart att en börsnotering ligger i korten, vi har ju redan tagit det beslutet en gång”

Uppdatering: I maj 2023 började Ilija Batljan, som är under finansiell press, att sälja av sina aktieinnehav vilket i flera fall satt press på kurserna. Han är delägare i Doktor.se.

Uppdatering: I november 2023 skrev Di att bolaget lånade 200 Mkr (inget konvertibellån utan ett lån som ska återbetalas) för att göra förvärv. VD säger till Di att de börjar visa fina resultat. ”Vi kommer vara ebitda-positiva på koncernnivå för hela 2023, sedan ska vi bli kassaflödespositiva nästa år. Pengarna vi nu tagit in kommer räcka för att nå dit, nu har vi det i egna händer och jagar inte mer kapital”

På frågan om en notering så verkar bolaget sikta på 2024 under förutsättning att börsklimatet är bra.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner