Börsnotering av

DNA Guide Europa AB

DNA-Guide är Nordens första och hittills enda bolag som erbjuder personliga DNA-tester via internet. Sedan verksamhetens start i juni 2008 har bolaget haft ett stadigt inflöde av nya kunder och etablerats som den svenska leverantören av personliga DNA-profiler. DNA-profilerna ger information om ursprung, egenskaper samt risken att utveckla sjukdomar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Före nyemissionen i juni 2009; Cebo Konsult AB 45,7%, Johan Björkegren 40,6%, Carbon Copy AB 8,2%, Daniel Zakrisson 4,5%, Simon Jonsson 0,9%.

Värdering

Pre-money 20 Mkr och post money 30 Mkr om emissionen fulltecknas under 2009.

Mer information

DNA-Guide gör en nyemission under juni och oktober/november 2009.

Uppdatering: Bolagets VD Jeanette Axelsson säger i slutet av juni 2012 "Vi kommer börja diskutera notering när vi visar vinst och börsläget tillåter.". Dvs den tidigare tidsplanen är inte längre aktuell och ingen notering är aktuell under överskådlig framtid.

Uppdatering: I början av oktober 2012 gör DNA Guide "...uppehåll i sin dagliga verksamhet tills vidare.". I kallelsen till en extra bolagsstämma ska även "Ställningstagande till bolagets möjligheter till fortsatt drift" diskuteras. Ingen form av framtida notering är alltså knappast aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner