Börsnotering av

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Efter nyemission; Anneli Hult 56,10 %, Cina Koskinen 11,05 %, Mikael Flodell 8,50 %, Ulrik Nordén 8,35 %, Per-Olof Lundh 0,85 %, Anders Carlsson 0,102 %, Leif Andersson 0,068 %, Nya ägare 15,00 %

Värdering

45 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor i mitten av 2008.

Mer information

Företaget gör en nyemission under oktober 2007.

Uppdatering: Företaget har svårt att få sin nyemission fulltecknad. Mitten av december 2007 som företaget planerade att notera sig har passerats och någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Nyemissionen är förlängd till 17 mars 2008.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission mellan 1 - 15 december 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner