Börsnotering av

Diab Group AB

Kompositmaterial.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Ratos äger 50 %.

Uppdatering: Ratos köpte i början av 2009 3i:s ägarandel och äger efter det 94 % av aktierna.

Värdering

Omkring 909 Mkr enligt det pris som Ratos under början av 2009 köpte 3i:s ägarandel för.

Mer information

Inga noteringsplaner är kommunicerade. Det är dock en tänkbar exit-möjlighet för Ratos.

Uppdatering: I början av 2009 slöt Ratos avtal om förvärv av 3i:s andel av DIAB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 400 Mkr. Ratos ägarandel uppgår efter förvärvet till 94%.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner