Börsnotering av

Dextech Medical AB

Dextech Medical är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi (prostatacancer, blåscancer, njurcancer).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Anders R Holmberg 14,84 %, Sten Nilsson 14,73 %, TROIS W AB (ägs av Svante Wadman) 14,18 %, Svante Wadman 12,38 %, Gösta Lundgren 7,62 %, Peter Kanekrans 6,81 %, Donald Ericsson Fastigheter VI AB 6,26 %, Mats Holmberg 5,84 %, Övriga (30 st.) 17,34 %.

Värdering

Bolaget värderades kring årsskiftet 2010/2011 till 100 Mkr av fristående konsulter. Samma källa antydde också ett värde på minst det dubbla när studien startat.

Uppdatering: Vid nyemission under maj 2014 inför noteringen: 118,7 Mkr pre-money och 148,7 Mkr post money.

Mer information

Dextech Medical meddelade i början av mars 2012 att de planerar att marknadsnotera sin aktie under 2012.

Uppdatering: Tidningen Affärsvärlden har den 16 maj 2012 ett åtta sidor långt reportage om Dextech Medical. Där framkommer även att bolaget planerar att lista sig på Aktietorget under hösten 2012.

Uppdatering: DexTech Medical meddelar i slutet av november 2012 att de ska lista sig på Aktietorget under våren 2013.

Uppdatering: Dextech Medical gör under maj 2014 en emission på upp till 30 Mkr och planerar för en listning på Aktietorget.

Uppdatering: Notering på Aktietorget är planerad till 19 juni 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner