Börsnotering av

Deversify AB

Deversify utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för monitorering av biomarkörer för individualiserad hälsa – på nya sätt. Den första produkten är acetonmätaren Acetrack som i en utandning mäter om fettförbränning sker i kroppen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Mosiki Svenska AB är största ägare.

ANTCO. Investment Group AB 2 %

Mer information

I september 2020 investerade Norrlandsfonden 1,5 Mkr i form av ett konvertibellån.

I slutet av december 2020 meddelade Deversify att de har valt Partner Fondkommission som finansiell rådgivare med fokus på att under 2021 leda företagets kapitalanskaffningsrundor.

Uppdatering: I maj 2021 gjorde företaget en nyemission på 11,2 Mkr.

Uppdatering: I november 2021 köpte Deversify upp Elitista.

Uppdatering: I februari 2022 meddelade Deversify att de gjort en nyemission på 12 Mkr.

Uppdatering: I mitten av januari 2023 köpte ANTCO. Investment Group AB 2 % av aktierna i Deversify.

Uppdatering: I slutet av februari 2024 meddelade det på First North noterade tomma bolaget Euroafrica Digital Ventures AB att de ska göra ett omvänt förvärv av Deversify och att transaktionen förväntas vara klar under andra kvartalet 2024. Dvs Deversify noteras på First North.

Efter transaktionen ska Euroafrica Digital Ventures AB byta namn till Deversify Health AB. Största ägare kommer då att vara Mosiki Svenska AB med 12,5 %.

Uppdatering: Den 7 mars 2024 berättade Deversifys VD att den omvända noteringen ska bli klar i maj 2024 och att man i samband med det gör en företrädesemission på 15-25 Mkr. Inför det tar man upp ett brygglån. Vd berättade detta på ett event, vilket gjorde att Euroafrica Digital Ventures-skalet fick handelsstoppas eftersom informationen om kapitalanskaffningen inte hade pressmeddelats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner