Börsnotering av

Desenio Group AB

Desenio erbjuder design med fokus på affischer. Inom gruppen finns även Poster Store.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Verdane Capital IX (D) AB och Verdane Capital IX (E) AB är huvudägare.

Värdering

Uppdatering: 10 376 Mkr (72 kr per aktie) i den private placement som görs vid noteringen. Om utestående optioner används tar de värderingen till 11 Mdkr.

11 miljarder kronor vid private placement inför noteringen. Det står dock att den värderingen även inkluderar optioner.

Mer information

I början av februari 2021 skrev Breakit att Desenio ska noteras under 2021.

I november 2020 köpte Desenio upp Poster Store.

Uppdatering: I mitten av februari 2021 meddelade Desenio att de ska noteras på First North under första kvartalet 2021. Innan noteringen kommer en private placement av befintliga aktier att göras, det blir inget erbjudande till allmänheten.

Fonder förvaltade av Capital Research Global Investors, Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, DNB Asset Management, Fidelity International, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners LLP, Lannebo Fonder och Ophir Asset Management Pty Ltd tecknar aktier för 3,2 miljarder kronor baserat på en värdering på 11 miljarder kronor (baserat på värdering där både aktier och optioner räknas).

Uppdatering: Desenio börjar handlas på First North den 25 februari 2021. Priset per aktie i den private placement som görs inför noteringen är 72 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner