Börsnotering av

Dentware Scandinavia AB

Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Före nyemissionen inför noteringen; JHS Konsult AB 80,8 %,Jan Seehuusen, med familj 10,0 %, Stefan Jacobsson 1,6 %, Reza Kazemi 1,6 %, Leif Helldén 1,0 %, Övriga, 8 aktieägare 5,0 %.

Värdering

30 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: Post money-värdering blev 40,5 Mkr.

Mer information

Företaget gör en nyemission inför en listning på Aktietorget under våren 2014.

Uppdatering: Dentware listas på Aktietorget den 9 maj 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner