Börsnotering av

Dentalum Group AB

Dentalum Operations är en tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Januari 2022; Esmaeilzadeh Holding AB 45,98 %

Värdering

1201,2 Mkr pre-money och 1371,2 Mkr post money vid nyemissionen i december 2021. 45,50 kr per aktie.

Mer information

I slutet av november 2021 meddelade Dentalum Operations att de har anlitat Pareto Securities för att genomföra en riktad emission till en begränsad krets investerare, med målet att notera bolaget inom 18 månader på en reglerad marknad eller MTF.

Uppdatering: I mitten av december 2021 meddelade Dentalum att de genomfört en nyemission på 170 Mkr.

Uppdatering: Emissionen gjordes i Dentalum Group AB och inte i Dentalum Operations AB. Dentalum Group AB äger Dentalum AB som äger Dentalum Operations AB.

Uppdatering: Uppdatering: I början av januari 2022 meddelade Dentalum Operations att Esmaeilzadeh Holding AB utökar sitt innehav i Dentalum Group AB. Efter transaktionen äger Esmaeilzadeh Holding AB totalt 13 857 209 aktier, motsvarande 45,98 procent av aktierna och rösterna i Dentalum. Ett antal av Dentalums ägare har ingått ett avtal om samarbete, varigenom Esmaeilzadeh Holding AB förvärvar 7 346 574 aktier i Dentalum från Vincero Invest AB, Cambo Holding AB och L. Ruzgas Invest AB. Genom transaktionen erhåller de säljande aktieägarna aktier i Esmaeilzadeh Holding AB och fortsätter således att vara indirekta aktieägare i Dentalum.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 skrev Dentalum Operations "Dentalum Operations AB (publ) rekryterar Jens Bruno som ny CFO samtidigt som Sofi Eriksson, nuvarande CFO, tar en strategisk roll som Executive Advisor med fokus på M&A och ledning av förberedelser för den planerade börsnoteringen under 2023."

Uppdatering: I slutet av april 2023 meddelade Dentalum att de överväger att genomföra en kapitalanskaffning för att refinansiera dotterbolagets utestående obligationer som förfaller i oktober 2023. Dentalum Groups största aktieägare, som innehar ca 46 procent av aktiekapitalet och rösterna i Dentalum Group, har uttryckt sin avsikt att delta med sin pro-rata andel i en eventuell kapitalanskaffning.

Den planerade noteringen har inte blivit av inom uppställd tidsram, vilket går att förstå då noteringsmarknaden har varit väldigt dålig.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner