Börsnotering av

Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects har licenser för att ta upp flodsand i ett floddelta, en råvara som innehåller olika metaller och mineraler samt kan användas som material i byggindustrin. Delta Environmental Projects AB hette tidigare Delta Minerals AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering 31 december 2013: Thomas Lundgren 9,32 %, Håkan Gustafsson 9,32 %, Patric Perenius 9,32 %, Bustein AS 9,31 %, Mikael Fellbrant 5,69 %, Avanza Pension 5,15 %, Capensor Capital AB 4,90 %, Göran Kjellberg 4,40 %, JP Morgan 3,61 %, SIX SIS AG 2,46 %, Nordisk Specialtextil i Jörn AB 1,67 %, Nordnet Pension 1,65 %, Catella Bank SA 1,46 %, Övriga (3200 aktieägare) 31,75 %.

Commodity Quest AB.

Värdering

Vid nyemissionen i januari-februari 2014: 5 Mkr pre-money och 8,3 Mkr post money, samt 10,3 Mkr post money om övertilldelningsoptionen används fullt ut.

Mer information

Commodity Quest meddelar i mitten av oktober 2013 att de grundat Delta Minerals, där de ska samla sina tillgångar som inte berör oljeinvesteringar.

Något specifikt har inte sagts om en listning. Men det är en sannolik lösning.

Uppdatering: Delta Minerals gör en nyemission under januari-februari 2014 på 3,3 Mkr, samt med möjlighet att använda en övertilldelningsoption på 2 Mkr. Företaget ska listas.

Uppdatering: Delta Minerals meddelar i slutet av januari 2014 att de har beslutat att ansöka om notering på Aktietorget.

Uppdatering: Aktietorget har godkänt Delta Minerals för notering. Första handelsdag är planerad till den 28 juli 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner