Börsnotering av

Dahl Sweden Mobile Technology AB

Dahl Mobile bedriver utvecklingsverksamhet avseende mobiltelefoner och läsplattor. Utvecklingen har lett fram till två egendesignade mobiltelefoner samt en läsplatta.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: 138 nya aktieägare tillkom i emissionen under juni/juli 2013.

Innan nyemissionen under januari/februari 2013; Robin Dahl 50 %, Sören Alm 50 %.

Värdering

Uppdatering: 64,7 Mkr pre-money och 89,7 Mkr post money om emissionen i maj-juni 2019 fulltecknas.

Uppdatering: 45,3 Mkr post money i emissionen under juni/juli 2013.

Uppdatering: Pre-money 43,2 Mkr och 56,2 Mkr post money om emissionen under juni 2013 fulltecknas.

Pre-money 35 Mkr vid nyemissionen under januari/februari 2013.

Mer information

Företaget gjorde en nyemission under januari/februari 2013. Företaget presenterar sig på Småbolagsdagen den 10 juni 2013 och planerar att göra en nyemission. En listning på en mindre marknadsplats bör alltså finnas i planerna.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under juni 2013 och planerar att lista sig på Aktietorget under augusti 2013.

Uppdatering: Företaget fick in 2,1 Mkr och 138 aktieägare i emissionen under juni/juli 2013.

Uppdatering: Vi fick uppgiften i början av augusti 2014 att Dahl ska notera sig under året, vi har dock inte lyckats få kontakt med bolaget för att få det bekräftat.

Uppdatering: År 2014 går mot sitt slut och ingenting har hörts från bolaget. Vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: Under mars-april 2016 gör Dahl en nyemission och säger då enligt uppgift att de ska notera sig under sommaren 2016.

Uppdatering: Om någon dag är det september 2016 och ingenting tyder på att Dahl är nära en notering. Vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: I maj-juni 2019 gör bolaget en nyemission och skriver då att de ska notera sig på First North under 2020. Utifrån bolagets historik finns det väl egentligen ingen anledning att tro att det blir verklighet, men vi väljer att tillsvidare att ändra statusen från Inställd till Kommande.

Uppdatering: Den 1 april 2020 fick vi detta meddelande om noteringen:

"Under nuvarande omständigheter tvingas vi som de flesta andra konstatera att förutsättningarna för att genomföra en börsintroduktion under 2020 är de sämsta tänkbara på flera sekler. Med hänsyn till rådande förutsättningar på världens finansmarknader till följd av coronavirusets globala spridning, har Dahl Sweden Mobile Technology AB i samråd med sina rådgivare beslutat att skjuta på den planerade noteringen av Bolagets aktier intill dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger och vi kan i dagsläget inte ge besked om när det blir aktuellt med en notering av aktien."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner