Börsnotering av

Cyclezyme AB

Cyclezyme erbjuder enzymer och processer för energieffektiv återvinning av bland annat plastförpackningar och textil innehållande PET eller polyester.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Javier Linares-Pastén 18,41 %, Peter Falck 18,41 %, Jens Olsson 9,50 %, LU Holding AB 9,22 %, Sebastian Clausin 7,66 %, Jimmie Landerman 5,75 %, Per Nilsson 5,61 %, Capital Kin AB 2,71 %, Christian Anders Berger 2,75 %, Öresund Growth Partner AB 2,24 %.

Värdering

Uppdatering: 18,2 Mkr post money

11,6 Mkr pre-money och 19,0 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 8,50 kr per aktie.

Mer information

Cyclezyme gjorde under oktober-november 2023 en spridningsemission och skrev då att en notering ska ske på Spotlight under december 2023. Teckningstiden förlängdes vilket ger en indikation om att bolaget haft svårt att få ett tillräckligt intresse för sin emission. Bolagets emission har inte publicerats på Spotlight, vilket nog ska tolkas som att Spotlight först vill se att bolaget har en tillräcklig spridning innan de godkänner bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner