Börsnotering av

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Efter nyemissionen; Bakelittfabriken Holding AS 11,39 %, Micromar AS 9,62 %, Milt AB 9,56 %, Winplan Assurance Luxembourg SA 6,68 %, Lars Fredrik Stuve 5,79 %, Mangold Fondkommission AB 3,00 %, Redera Såddkapital AB 3,36 %, Einar Stuve 2,72 %, Tribal S.A.R.L. 2,29 %, Yield AB 0,90 %, Övriga 24,11 %.

Värdering

67,0 - 78,1 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Mer information

Företaget gör en nyemission under maj. Aktieägare i Yield AB tecknar till en lägre aktiekurs än övriga.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner