Börsnotering av

Curira Group

Curira Group bedriver verksamhet inom personlig assistans under varumärket Lystra Personlig Assistans.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Mer information

I mitten av oktober 2021 meddelade CR Ventures, ett bolag utan verksamhet noterat på NGM Nordic SME, att de gör ett omvänt förvärv av Curira Group.

Efter transaktionens slutförande är avsikten att Curiras aktieägare ska inneha omkring 77,36 procent av kapitalet och 70,79 procent rösterna i det nya bolaget medan CR Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 22,64 procent av kapitalet och 29,21 procent av rösterna i det nya bolaget.

Uppdatering: Den 27 december 2021 ska CR Ventures formellt på en extra bolagsstämma ta beslut om att göra transaktionen med Curira Group.

Uppdatering: Den 27 december 2021 togs formellt beslut av CR Ventures att förvärva Curira Group och betalning erlades samtidigt. Dvs Curira Group är nu formellt noterat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner