Börsnotering av

Curasight A/S

Curasight har utvecklat ett koncept för PET-avbildning. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; AK 2014 Holding ApS 43,3 %, UK Curacap ApS 28,7 %, CHN 2014 Holding ApS 17,3 %, Madsen Holding 2013 ApS 6,5 %, LT 2003 ApS 4,2 %.

Värdering

Uppdatering: 232,7 MDKK post money

200 MDKK pre-money och 232,7 MDKK post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Curasight ska notera sig på Spotlight under tidig höst. Bolaget inleder den 3 september 2020 en IPO på 66,9 MDKK och samtidigt gör man även en riktad emission på 28,6 MDKK.

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare.

Uppdatering: Curasight noteras på Spotlight den 8 oktober 2020.

Uppdatering: Curasights noteringsemission tecknades till 273 MDKK motsvarande 835 %. Bolaget får 1700 nya aktieägare. Då intresset var stort använder bolaget även övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner