Börsnotering av

Creades AB

Ett förvaltningsbolag lett av Sven Hagströmer. Vid grundande kommer företaget bland annat inneha aktier i Avanza, Carnegie, Concentric, Klarna, Haldex och Bilia, vilka tillsammans kommer att stå för omkring 70 % av substansvärdet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Aktieägarna i Öresund kan välja att lösa in en del av sina aktier i Öresund mot aktier i Newco. Sven Hagströmer blir en stor ägare.

Mer information

Mats Qviberg och Sven Hagströmer som driver investmentbolaget Öresund tillsammans meddelade i mitten av november 2011 att de delar upp Öresunds innehav. Öresund, med Mats Qviberg i spetsen, fortsätter att vara ett investmentbolag med främst noterade innehav. Ett nytt företag grundas, tillsvidare endast kallat Newco, där främst Öresunds onoterade innehav placeras. Det bolaget blir ett förvaltningsbolag med Sven Hagströmer i spetsen. Aktieägare i Öresund kan välja att lösa in en andel av sina aktier till aktier i Newco. Newco kommer att listas på First North, och där planen är att flytta till Stockholmsbörsen längre fram.

Upppdatering: Goldcup 100107 AB har registrerats hos Euroclear, villket med största sannolikhet är det bolag som kommer att användas för att skapa det som i dagsläget kallas Newco.

Uppdatering: Newco / Goldcup 100107 har nu fått ett riktigt namn, det blev Creades AB. Creades listas på First North den 22 februari 2012.

Uppdatering: Creades handlas i praktiken sedan den 1 februari 2012 på First North, vilket är det datum då inlösenrätterna (Öresund, Investment AB IL, ORES IL) började handlas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner