Börsnotering av

Copperstone Skellefteå AB

Copperstone Skellefteå är prospekteringsbolag med en projektportfölj som består av tre större fyndigheter: den relativt välkända Norra Norrliden med en bearbetningskoncession och ett befintligt provbrytningstillstånd, den väsentligt större Evafyndigheten samt Svartlidenomedelbart norr om Eva. Copperstone Skellefteå AB hette tidigare Norrliden Mining AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Copperstone Resources AB 100 %, när uppdelningen som meddelades i maj 2015 är genomförd.

Uppdatering: Copperstone Resources AB (fd Kopparberg Mineral AB) och Mandalay Resources 50 % vardera.

Kopparberg Mineral AB och Elgin Resources (tidigare Gold Ore Resources) 50 %.

Mer information

Under hösten 2012 kommuniceras planen att Norrliden Mining AB ska listas under 2014.

Uppdatering: I början av september 2014 meddelade Kopparberg Mineral att Norrliden Mining gjort ett stort genombrott, där undersökningarna nu visar att tillgångarna är betydligt bättre och större än tidigare antagits. Det ska nu satsas ordentligt. Ingenting nytt har sagts om noteringsplanen från 2012, vilket borde innebära att det i alla fall inte blir aktuellt under 2014.

Uppdatering: I början av oktober 2014 kommunicerar Kopparberg Mineral följande: Kopparberg Mineral AB välkomnar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny partner i Norrliden Mining AB. Mandalay är ett gruvbolag noterat på Torontobörsen (TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med verksamheter i Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade nyligen Elgin Mining Inc. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed partnerskapet i Norrliden Mining AB. Mandalay utvärderar för närvarande Norrliden Mining AB:s möjligheter i syfte att delta aktivt i utvecklingen.

Uppdatering: I början av maj 2015 meddelade Copperstone Resources AB (fd Kopparberg Mineral AB) följande "Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket innebär att Norra Norrliden-förekomsten återgår i Mandalay Resources ägo. Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100 % ägande i Copperstoneprojektet."

Uppdatering: Copperstone Resources äger nu 100 % av Norrliden Mining AB, som även byter namn till Copperstone Skellefteå AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner