Börsnotering av

Concordia Maritime AB

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Bolaget fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Stena Sessan 52,2 % av kapitalet och 72,7 % av rösterna.

Mer information

Dagens Industri skrev i slutet av november 2019 att Concordia ska flytta från Nasdaq Stockholm till Oslobörsen. I mitten av januari 2020 bekräftar vd planerna och att frågan ska avgöras på styrelsemötet den 30 januari 2020. Planen är att det ska ske inom 6 månader.

Uppdatering: Coronaviruset gjorde att noteringsplanen är pausad, men den är inte inställd.

Uppdatering: I början av september 2021 skrev Di: "Stenasfärens börsbolag Concordia Maritime kämpar med en allvarlig likviditetsbrist. Ett åtgärdspaket som ska rädda tankrederiet skulle varit i hamn i augusti men har fått senareläggas."

Uppdatering: I början av 2024 meddelade Stena Sessan att de fullföljer erbjudandet att köpa Concordia Maritime och innehar 96,26 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner