Börsnotering av

Comvesta AB

Comvesta har visionen att erbjuda öppna fibernät till hela svenska folket genom konsolidering av små lokala fibernät. Comvesta AB hette tidigare The Great Wild AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: De största ägarna är Bridge Finance Solution AB, EQUITUM AB och Front Ventures AB enligt Valu8. Front Ventures meddelade dock våren 2019 att de sålt sitt innehav.

Uppdatering: I slutet av april 2019 sålde FrontOffice sitt återstående innehav på 1 269 208 aktier till tidigare delägare.

Uppdatering: FrontOffice säljer i slutet av april 2018 12 % av aktierna i The Great Wild och har efter det kvar ett ägande på 10 %.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB säljer i november 2017 4,2 % av aktierna i bolaget till nyckelpersoner i The Great Wild.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB 25 % efter nyemissionen under sommaren 2017.

FrontOffice Nordic AB ca 30 %, som inför noteringen delar ut hela eller delar av sitt innehav till aktieägarna.

Värdering

Uppdatering: 38,5 Mkr (3 kr per aktie) när FrontOffice sålde aktier i slutet av april 2018.

Uppdatering: 30,4 Mkr pre-money och 37,4 Mkr post money vid nyemissionen under sommaren 2017.

Uppdatering: 30 Mkr pre-money vid en planerad pre-ipo på 5-7 Mkr inför sommaren 2017.

Nyemission inför notering kommer att göras till pre-money 25 Mkr.

Mer information

The Great Wild har under 2016 fått in nytt kapital från FrontOffice, efter en finansieringssvacka. Bolagets grundare Johan Eldh berättar i slutet av november 2016 att huvudspåret nu är en notering under 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade FrontOffice att The Great Wild ska noteras och att en nyemission ska göras inför det. FrontOffice kommer även att dela ut hela eller delar av sitt innehav i The Great Wild till sina aktieägare.

Uppdatering: I mitten av mars 2017 meddelade The Great Wild att de ombildat sig till ett publik aktiebolag och i samband med det gjort en mindre kapitalanskaffning. Vidare meddelade man att noteringen ska ske på NGM Nordic-MTF och att man då vill ta in 15-20 Mkr.

Uppdatering: Ägaren FrontOffice skrev i mitten av maj 2017 att arbetet med noteringen tar längre tid. Man skriver även att The Great Wild har bra utväxling på sina mediainvesteringar.

Uppdatering: The Great Wild planerar nu att lista sig på NGM Nordic-MTF under fjärde kvartalet 2017. Inför sommaren 2017 ska en pre-ipo på 5-7 Mkr göras och inför listningen en emission på 12-15 Mkr.

Uppdatering: The Great Wild inleder sin nyemission i mitten av juni 2017 och håller den öppen till mitten av september 2017. Notering är sedan planerad under fjärde kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB säljer i november 2017 506 928 aktier (motsvarande 4,2 % av aktierna i bolaget innan emissionen) till nyckelpersoner i The Great Wild.

Uppdatering: I slutet av april 2018 meddelade FrontOffice att de säljer 1 540 000 aktier i The Great Wild för 4,62 Mkr. Köparen uppges vara en strategisk investerare. Försäljningen motsvarar 12 % av samtliga aktier i The Great Wild och efter det har FrontOffice kvar motsvarande 10 % av samtliga aktier. Affären gjordes till 3 kr aktien.

Uppdatering: Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade The Great Wild att det utsett Oskar Eriksson till tf VD, på deltid. Man letar efter en permanent vd.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade FrontOffice att The Great Wild ska förvärva Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) som är generalagent för bösstillverkaren Strasser. Förvärvet sker genom en riktad emission av 666 667 The Great Wild-aktier á 3 kr.

"Förvärvet är bl.a. villkorat av att den företagsrekonstruktion som pågår i Huntland AB avslutas enligt plan, och att ackordet – vilket har garanteras av säljaren regleras. Företagsrekonstruktionen hanteras av FrontOffice helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, och förväntas avslutas under hösten 2018. Aktierna i Huntland förvärvas av tidigare ägaren, Peter Svensk (genom bolag), som fortsatt kommer vara aktiv i bolaget och även i The Great Wild."

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 meddelade The Great Wild att de köpt 100 % av Jakto AB som driver webbshopen Jakto. Betalning sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 säger styrelseordförande Johan Lund till Breakit att “Produkten höll helt enkelt inte. Det var inte tillräckligt många markägare som ville hyra ut sin mark” och att bolaget därför tänkt om och bytt spår. Nu ska appen bli ett forum, för jägare i Norden. Nu är bolagets strategi att förvärva starka varumärken inom jakt och outdoor som man kan marknadsföra mot sitt community.

Uppdatering: I slutet av april 2019 sålde FrontOffice sitt återstående innehav på 1 269 208 aktier till tidigare delägare. I försäljningen avyttras även innestående fordringar mot The Great Wild. Vi väljer att ändra noteringsstatusen till Inställd, eftersom FrontOffice var ägaren som drev noteringen.

Uppdatering: The Great Wild AB har bytt namn till Comvesta AB. Man har även bytt verksamhet, nu förvärvar man små lokala öppna fibernät. Ingenting har kommunicerats om en notering, men att man väljer att bygga en helt ny verksamhet i ett publikt bolagsskal med många aktieägare borde innebära att man har en notering i planerna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner