Börsnotering av

CombinedX AB

CombinedX är en grupp konsultbolag som hjälper företag och organisationer inom digitalisering. Bland bolagen i gruppen finns Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling, Two och Dynamo.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Grenspecialisten 6,7 %, Edastra 6,7 %, Niklas Hellberg 5,4 %, Joakim Alkman 5,4 %, Ulf Sandlund 5,2 %, övriga 70,6 %.

Uppdatering: Största ägare efter emissionen i oktober 2021 är Grenspecialisten och Edastra, tillsammans med styrelseordförande Niklas Hellberg.

Ägs av medarbetar, totalt har man 175 aktieägare. De största är Niklas Hellberg, Joakim Alkman, Ulf Sandlund, Björn Alpberg, Oskar Godberg, Jonas Rozenich.

Värdering

Uppdatering: 708,8 Mkr post money

Uppdatering: 648,8 Mkr pre-money vid 708,8 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 42 kr per aktie.

Ca 650 Mkr vid apportemissionen av Attentec i februari 2022.

Mer information

I maj 2021 står det på CombinedX hemsida att de planerar att notera sig. Ett antal beslut som tagits tyder på att en notering skulle kunna bli aktuell under 2021.

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 meddelade CombinedX att de gjort en pre-IPO på 124 Mkr som bestod av både nya och gamla aktier och att en börsnotering ska göras under 2022. Bland de som investerade återfinns bl.a. Grenspecialisten, Edastra, Unionen, Investment AB Spiltan och David Giertz.

Di Digital skrev att IPO:n fördelade sig 74 Mkr befintliga aktier och 50 Mkr av nya.

Uppdatering: I februari 2022 meddelade CombinedX att de förvärvar IoT-specialisterna Attentec för 36,3 Mkr i kontanter och 23,5 Mkr med nyemitterade aktier.

Uppdatering: I slutet av februari 2022 meddelade CombinedX att de ska göra en noteringsemission på 60 Mkr och notera sig på First North.

Uppdatering: CombinedX noteras på First North den 28 mars 2022.

Uppdatering: Noteringserbjudandet tecknades till 165 procent och bolaget fick 2 400 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner