Börsnotering av

ClimateWell AB

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

De största ägarna innan noteringen är Industrifonden, Northzone, Skirner samt det spanska investmentbolaget Utilsun.

Mer information

Det meddelades i början av mars 2016 att ClimateWell AB noterar sig på First North via ett omvänt förvärv av First North-listade Anodaram AB. Anodaram AB är ett bolag utan verksamhet.

Efter att Anodaram AB köpt ClimateWell AB byter Anodaram AB namn till SaltX Technology Holding AB.

I samband med detta kommer även två nyemissioner att göras på totalt 30 Mkr.

Uppdatering: 93 % av ClimateWell AB har överlåtits till Anodaram AB, dvs över 90 %, så vi betraktar bolaget som noterat. Övriga 7 % beräknar bolaget kommer under året (sedan kan bolaget alltid tvångsinlösa resten). Det meddelades även den 10 maj 2016 att Nasdaq godkänt fortsatt notering av Anodaram/SaltX.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner