Börsnotering av

Cint AB

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Nordic Capital VIII är majoritetsägare.

Värdering

Uppdatering: 9 838 Mkr pre-money och 10 598 Mkr post money (72 kr per aktie).

Uppdatering: 8 585 - 9 838 Mkr pre-money. Till detta kommer 682-792 Mkr i emission. 62-72 kr per aktie.

Över 10 miljarder kronor vid en notering ska mer än en investmentbank ha föreslagit enligt uppgift till Di.

Mer information

Di skrev i slutet av november 2020 att Cint kan bli aktuell för en börsnotering under första halvåret 2021. Ägaren Nordic Capital uppges ha anlitat Carnegie och Danske Bank att leda processen. ABG Sundal Collier, Jefferies och Nordea ska också ha roller.

Uppdatering: I början av februari 2021 meddelade Cint i ett pressmeddelande att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2021. Erbjudandet ska bestå av både emission och befintliga aktier. Emissionen ska ge Cint 75 MEUR och vidare kommer man att kvitta en skuld mot aktier.

Uppdatering: Cint noteras på Nasdaq Stockholm den 19 februari 2021. Priset per aktie sätts i intervallet 62-72 kr.

Uppdatering: Di rapporterade den 15 februari att Cints erbjudande fulltecknades på 1 minut och det till högsta kursen i prisintervallet, samt att efter en dag så var erbjudandet tecknat fem gånger om på högsta kursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner