Börsnotering av

Cassandra Oil AB

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, ”olje sludge” och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Effnet Holding AB (under namnändring till Factum Electronics Holding AB) äger 100 % av HC Holding AB, vilket företaget delar ut till sina aktieägare.

Mer information

Effnet Holding AB äger Effnet AB som är verksamt inom header compression. Effnet Holding AB flyttar ägandet av Effnet AB till det nya dotterbolaget HC Holding AB, och delar sedan under december 2010 ut det till aktieägarna och särnoterar det på First North. Effnet Holding AB byter även namn till Factum Electronics Holding AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner