Börsnotering av

Cary Group AB

Cary Group reparerar och byter bilglas. Bolaget finns i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Bolaget använder ett antal olika namn, bland annat Ryds Bilglas.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Nordic Capital 87 %, Familjen Ryd 9 %, Anders Jensen 3 % + optioner.

Värdering

Uppdatering: 7 979,4 Mkr pre-money och 9 229,4 Mkr post money. 70 kr per aktie.

Närmare 10 miljarder kronor kan värderingen hamna på vid en börsnotering under 2021 sade vd i slutet av april 2021.

Mer information

Cary Groups vd Anders Jensen berättade för Di Weekend i slutet av april 2021 att bolaget ska vara börsfähigt om två månader och att börsnotering är planerad under året. Med den aktuella marknaden skulle bolaget kunna få en värdering på närmare 10 Mdkr vid en börsnotering säger vd.

Uppdatering: Di skrev i slutet av maj 2021 att Carnegie, Danske Bank och Jefferies är rådgivare för noteringen.

Uppdatering: I början av augusti 2021 meddelades att Cary Group köper spanska Auto Cristal Ralarsa som har 235 verkstäder (vara 155 är franchiseägda).

Uppdatering: I början av september 2021 skrev Di att notering av Cary Group kan ske redan i slutet av september.

Uppdatering: I mitten av september 2021 meddelade Cary Group officiellt att de ska noteras på Nasdaq Stockholm.

AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om 3 150 Mkr.

Uppdatering: Cary Group noteras på Nasdaq Stockhoim den 23 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner