Börsnotering av

Carnegie Investment Bank AB

Carnegie Investment Bank är en ledande oberoende investmentbank med ett brett spektrum av erbjudanden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Hösten 2023 blev familjen Penser ägare till 7 %.

Uppdatering: Altor Fond III är huvudägare, personalen äger ca 25 %.

Riskkapitalbolaget Altor och investmentbolaget Bure. Investmentbolaget Öresund omkring 10 %. Creades.

Mer information

Delägaren Altor kommunicerade i februari 2010 att man ser en framtida börsnotering av Carnegie som ett tänkbart alternativ.

Uppdatering: Det har visat sig att Carnegies corp-avdelning har svårt att få private equity-affärer med Altor som stor ägare. En börsnotering av Carnegie blir allt troligare.

Uppdatering: Problemen med Altor som stor ägare verkar ha löst sig. Och Harald Mix på Altor säger i juli 2010 att han är osäker på om Carnegie kommer att börsnoteras i närtid.

Uppdatering: Carnegie köpte under hösten 2010 konkurrenten HQ, inklusive HQ Fonder, efter att en tradingskandal fick Finansinspektionen att dra in tillstånden för HQ. Investmentbolaget Öresund blev där igenom ägare till omkring 10 % av aktierna i Carnegie.

Uppdatering: Carnegie meddelade personalen i slutet av november 2011 att omkring 100 av 800 anställda kommer att få lämna bolaget under 2012. På marknaden pratas det samtidigt om att företaget är till salu för en relativt låg prislapp. Framför allt Altor sägs vilja komma ur sitt ägande. Att försöka notera en investment bank i dagens marknad är knappast ett alternativ.

Uppdatering: I början av februari 2012 säger Harald Mix på huvudägaren Altor att personalen kan komma att släppas in som delägare och att en börsnotering kan bli aktuell inom 2-5 år.

Uppdatering: Bure Equity säljer i början av maj 2012 sina aktier i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen till Altor Fund III. Försäljningslikviden utgörs av en kontantdel på 629 miljoner och en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 106 miljoner.

Uppdatering: Efter Altors köp av Bure så säger Harald Mix på Altor att det inte är en förberedelse för att sälja Carnegie, utan upprepar planerna på en framtida börsnotering.

Uppdatering: Carnegie har arbetat med att dela upp verksamheten i tre separata företag. I slutet av maj 2013 kom dock informationen att banken avbryter de planerna. Carnegies koncernchef Thomas Eriksson skriver i ett brev till de anställda:

”Jag är medveten att det har varit många organisations- och strukturförändringar i Carnegie de senaste åren. Under 2012 utformades ambitionen att skapa tre affärsområden och självständiga bolag, men då vi i dagsläget ser större potential för kostnadseffektivitet och effektiv kapitalanvändning genom behålla Carnegie Investment Bank intakt, har styrelsen beslutat att tills vidare inte driva frågan om legal delning”.

Uppdatering: Stefan Charette, VD för Creades som är delägare i Carnegie, säger i början av december 2013 att en börsnotering av Carnegie skulle kunna bli aktuell om ett år, men att det i sådant fall måste genomföras några strukturella åtgärder först. Han lyfter fram att börsklimatet blivit positivt samt framför allt att Carnegies verksamhet åter är lönsam, och att det finns en stor hävstång i den vändningen.

Uppdatering: I augusti 2014 skrivs och pratas det i förbifarten om att Carnegie skulle kunna börsnoteras under 2015. Inga direkt konkreta uppgifter dock.

Uppdatering: I slutet av september 2015 meddelades att Carnegie delas. Carnegie Fonder och Carnegie Asset Management flyttas till ett nytt separat bolag som inte ingår i Carnegie Investment Bank. I media spekuleras att Carnegie Investment Bank ska göra comeback på börsen inom 1-2 år.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 skriver Affärsvärlden på sin skvallersida att Altor kan vara på väg att börsnotera Carnegie. Vi väljer att behålla statusen Inställd tills vi hör mer om detta.

Uppdatering: I slutet av november 2021 skrev Di att Altor vill fusionera investmentbanken Carnegie och kapitalförvaltaren Carneo inför en försäljning eller börsnotering, där börsnotering uppges vara huvudspåret. Altor separerade verksamheterna 2016, men nu uppges kombinationen tilltala investerare bättre då intäkterna jämnare. Altor bekräftar att fusionssamtal pågår.

Uppdatering: I slutet av maj 2022 meddelade Carnegie avser att förvärva Carnegie Fonder, Holberg Fondsforvaltning och CAAM Fund Services. Carnegie Fonder, Holberg och CAAM Fund Services nuvarande ägare är den Altorägda kapitalförvaltningskoncernen Carneo. Den nya gruppen kommer att få namnet Carnegie Group.

Uppdatering: I månadsskiftet februari/mars 2023 spekuleras det på Affärsvärldens skvallersida att en börsnotering kan vara aktuell, eller någon annan form av ägarförändring. Hur som helst, flera ledande personer uppges ha slutat på banken.

Uppdatering: Under sommaren 2023 inledde Carnegie en satsning på kunder som har mindre än 5 Mkr, men som samtidigt inte är helt nya. Satsningen går under namnet Montrose by Carnegie och fick stor uppmärksamhet då man rekryterade Nicklas Andersson och ett helt team från Avanza.

Uppdatering: I slutet av oktober 2023 meddelades att Carnegie köper större delen av Erik Penser Bank och familjen Penser blir därigenom ägare till 7 procent av Carnegie. Carnegie köper varumärket och verksamheterna wealth managment med 40 miljarder i förvaltat kapital och corporate finance. Det beskrivs som att Penser är bra på små- och mikrobolag, samtidigt som Carnegie är ledande inom de segmenten över. Carnegie tar även över uppdragsanalysverksamheten med 80 kunder. Det enda Carnegie inte köper är financing solutions, kreditgivning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner