Börsnotering av

Carmel Pharma AB

Carmel Pharmas vision är att förbli världsledande inom system för helt sluten hantering av toxiska läkemedel. Företagets affärsidé är att förbättra livskvaliteten för personal som bereder, administrerar och avfallshanterar toxiska läkemedel genom att erbjuda PhaSeal, ett unikt medicintekniskt system med vetenskapligt dokumenterade fördelar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Investor Investments Europe Ltd 33,3 %, Priveq Investment Fund III 25,9 %, Stiftelsen Industrifonden 5,6 %, Start Invest AB 4,0 %, Göran Wessman med bolag 3,5 %. Totalt omkring 200 aktieägare.

Värdering

Handlas på Alternativa Aktiemarknaden.

Mer information

En noteringsprocess ska i början av 2011 ännu inte ha inletts, men samtal om en notering ska pågå. Företagets aktier handlas idag på Alternativa Aktiemarknaden.

Uppdatering: Det meddelas i slutet av juli 2011 att det BD (Becton, Dickinson and Company), ett globalt medicinteknikbolag noterat på NYSE, köper Carmel Pharma. Man har ingått avtal med 95 % av aktieägarna i Carmel Pharma om att köpa deras aktier, och kommer att erbjuda samma pris till ägarna av de återstående 5 procenten. Ingen notering såldes.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner