Börsnotering av

Carema Vård och Omsorg AB

Ledande privat utförare av offentligt finansierad vård och omsorg i Norden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Carema Vård och Omsorg AB är ett helägt dotterföretag till Ambea AB. Ambea AB ägs av 3i Group plc och 3i fonder 75,01 %, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) 15,94 %, Ledningen i Mehiläinen, via bolag 5,12 %, Peter Weiderman 3,47 %, Bengt Marcusson 0,46 %.

Mer information

Noteringsplaner är inte kommunicerade, det är dock en tänkbar exit-möjlighet för 3i.

Uppdatering: Det pratades under slutet av 2009 och början av 2010 om en notering av Ambea. I februari 2010 sålde dock 3i och GIC sitt innehav i Ambea till Triton för 850 MEUR i skuldfritt bolagsvärde istället.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner