Börsnotering av

Cardeon AB

Cardeon investerar i innovativa företaget och startups inom life science. Cardeon AB hette tidigare Cardeon Futuring Finance AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Slutet av 2020; Virtway Invest 44,3 %, MK Capital Invest 30,1 %.

Maj 2020; Virtway Invest 48,15 %, MK Capital Invest 30,09 %

Värdering

Uppdatering: 0,50 kr per per aktie vill huvudägaren Virtway Invest sälja aktier för i början av 2022.

Uppdatering: 727,5 Mkr post money

Uppdatering: 706,5 Mkr pre-money och 806,7 Mkr post money om emissionen i dec 2020 - feb 2021 fulltecknas.

706,5 Mkr när Virtway Invest sålde aktier för 3 kr styck under sommaren 2020.

Mer information

I mitten av november 2020 skrev Realtid, med hänvisning till Rapidus, att Cardeon hade planerat att notera sig under våren 2020, men att viruset från Kina kom i vägen och att tidsplanen nu är vintern 2020/2021.

Vidare skriver man att bolaget förstärker styrelsen med Swedbanks förre ordförande Carl Eric Stålberg och Elektas förre vd Richard Hausmann.

Under sommaren 2020 sålde ägaren Virtway Invest aktier till allmänheten, där aktier för 150 Mkr till 3 kr per aktie erbjöds.

Uppdatering: Under december 2020 - februari 2021 gör Cardeon en emission på 100 Mkr. Man meddelade då att man nu siktar på att notera sig på Nasdaq i New York, vidare justerade man tidsplanen till 2021.

Uppdatering: Under februari 2021 gjorde Di en kritisk granskning av Cardeon och sfären bolaget tillhör.

Uppdatering: Cardeon fick in 21 av 100 Mkr i sin emission som gjordes under Dec 2020 - Feb 2021.

Uppdatering: Masoud Khayyami sade i slutet av april 2021 till Finwire att han ska ta en mer aktiv roll i Cardeon jämfört med tidigare.

Uppdatering: I början av juni 2021 skrev Di att Carl Eric Stålberg har lämnat styrelsen och att Richard Hausmann omböjer omval.

Uppdatering: Vi har kommit till början av december 2021 och inga tecken finns på att en Nasdaq-notering är i planerna längre.

Uppdatering: I slutet av februari 2022 skrev Di Digital att Cardeons huvudägare Virtway Invest vill sälja 25 miljoner aktier för 50 öre styck, vara 10 miljoner aktier måste säljas omgående.

En aktieägargrupp i Virtway Invest som undrar var pengar tagit vägen har fått Bolagsverket att tillsätta en så kallad särskild granskare av bolaget Virtway Invest.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade Cardeon att de anlitat Aalto Capital AB som finansiell rådgivare för börsnoteringen. Vidare meddelade man att Virtway Invest AB planerar att dela ut aktierna i Cardeon till aktieägarna.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelades att Cardeon ska noteras på NGM Nordic SME genom att fusionera med Tectona, som innan fusionen ska sälja sin befintliga verksamhet. Efter fusionen kommer Cardeons aktieägare att äga 92,54 procent av aktierna och 86,66 procent av rösterna i det nya Cardeon.

Tidsplanen är att extra bolagsstämmor ska hållas i Tectona och Cardeon den 23 augusti 2022 och att Bolagsverket ska registrera fusionen den 24 november 2022.

Det är ju ändå en smått spektakulär nedgradering av ambitionen. Från stora planer för Nasdaq i USA till NGM Nordic SME i Sverige.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner