Börsnotering av

Capitevo AB

Capitevo utvecklar, förvärvar och driver datacenter och it-infrastruktur i Europa. Capitevo AB hette tidigare GB Dividend AB. GB Dividend AB hette tidigare Goldcup 20150 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Omkring 4100 aktieägare.

Kommer att delas ut till aktieägarna av det noterade bolaget GoldBlue AB.

Mer information

GoldBlue AB som är noterat på NGM Nordic SME ska den 29 september 2020 ta beslut om att dela ut detta bolag till aktieägarna.

"Styrelsens motiv till den föreslagna utdelningen är följande. Styrelsen vill ta tillvara bolagets breda aktieägarbas och avser att arbeta för att finna en lämplig verksamhet att tillföra Dotterbolaget med potential för framtida värdeskapande för dess aktieägare."

Uppdatering: Under 2021 så gjordes ett omvänt förvärv av Capitevo Data Centres AB och GB Dividend AB bytte då även namn till Capitevo AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner