Börsnotering av

Caperio Holding AB

Caperio hjälper stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp på lokal och global nivå. Caperio skräddarsyr lösningar efter kundens enskilda behov gällande elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Noterat på First North.

Värdering

Noterat på First North.

Mer information

Caperio är listat på First North, men planerar att byta till Stockholmsbörsen under 2013. Företaget rekryterade under december 2011 Maria Ängarp som ny redovisningschef för att lägga grunden för noteringen.

Uppdatering: År 2013 präglades av lönsamhetsproblem och att hantera dessa. Någon flytt till Nasdaq OMX Stockholm skedde inte och det verkar inte längre finnas någon aktiv tidsplan.

Uppdatering: Det har hunnit bli hösten 2015 och bolaget pratar fortfarande om de måste göra förbättringar och att även 2016 kommer att krävas för det. Vi betraktar flytten till börsen som inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner