Börsnotering av

Candyking Holding AB

Säljer lösgodis via egna hyllor i butiker. Till skillnad från andra konfektyrföretag så säljer Candyking godis från andra tillverkare. Använder varumärket Karamellkungen i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Accent Equity

Uppdatering: Innan erbjudandet; AccentTwo Holding Ltd 82,03 % och EQT Expansion Capital I Ltd 16,61 %.

Efter erbjudandet om det fulltecknas och övertilldelningsoption används; AccentTwo Holding Ltd 15,12 % och EQT Expansion Capital I Ltd 3,06 %.

Uppdatering: I maj 2014 säljer EQT Expansion Capital sitt innehav i Candyking (16,6 %) till Accent Equity 2008 Fund.

Värdering

Omkring 2 miljarder kronor vid notering under 2014 enligt DI i juni 2013.

Uppdatering: 932-1106 Mkr efter emissioner inför notering.

Mer information

Accent Equity köpte Candyking av Fazer-koncernen under 2008. Det pratas om att Accent Equity vill notera företaget under 2010. Några planer har dock inte kommunicerats officiellt.

Uppdatering: I början av juni 2013 blev det känt att Candyking siktar på en börsnotering under 2014. Vd:n och koncernchefen David von Laskowski tror att läget är rätt och sporras av Cloettas framgångsrika börsresa. Bolagets ordförande Jan Ohlsson lyfter fram att verksamheten är ocykliskt och att bolaget har ett starkt kassaflöde och lågt investeringsbehov.

Uppdatering: I mitten av oktober 2013 kommer uppgifter om att Nordea och Carnegie är rådgivare för börsnoteringen och tidsplanen är första halvåret 2014, men att bankerna är ute och träffar investerare vilket kan göra en notering innan jul möjlig.

Uppdatering: I slutet av oktober 2013 meddelar Candyking att de valt in nya namn i styrelsen. Den tidigare SAS-chefen Mats Jansson blir ordförande. Dessutom väljs Helene Biström, tidigare vice vd på Vattenfall, och Mats Holgersson, operativ chef på Ica.

Uppdatering: Den 29 november meddelade Candyking att de ska börsnotera sig den 12 december 2013, samt presenterade villkoren för erbjudande om att köpa aktier. Priset per aktie blir mellan 27-32 kr (för institutioner kan det bli högre vid stor intresse).

Inför börsnoteringen gör företaget en nyemission till allmänhet och institutioner på 310-367 Mkr. Företaget gör även en kvittningsemission på 377-447 Mkr. Ägarna kommer även att sälja aktier på upp till 520 Mkr-616 Mkr.

Uppdatering: Candyking måste uppdatera prospektet med negativa effekter av bränder hos underleverantör och valutaeffekt. Det gör att första handelsdag förskjuts till den 16 december 2013.

Uppdatering: Den 13 december 2013 meddelar Candyking att de drar tillbaka nyemissionen och ställer in börsnoteringen. Vinstvarningen som kom precis när företaget skulle noteras har skapat en allt för stor negativ stämning kring företaget. Själva emissionen och noteringen hade kunnat genomföras, men ur bolagets perspektiv hade det blivit en motvind i media som sannolikt hade stulit mycket av företagets kraft. Företaget planerar inte att återkomma med en notering under 2014, och det känns just nu inte vidare sannolikt att företaget någonsin hamnar på börsen i denna form.

Uppdatering: I maj 2014 säljer EQT Expansion Capital sitt innehav i Candyking (16,6 %) till Accent Equity 2008 Fund.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner