Börsnotering av

Cama-Gruppen AB

CaMa Gruppen är ett e-handelsbolag med fokus på mattor. Varumärken inom bolaget är Trendcarpet och Hatshop.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Magnus Skoglund, David Rönnberg, Rene Marius Köhler, Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson.

Mer information

I mitten av april 2021 meddelade Online Brands Nordic AB som är noterat på First North att de ska göra ett omvänt förvärv av Cama Gruppen AB.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att CaMas aktieägare ska inneha omkring 90 procent av aktierna och rösterna, och Online Brands ägare ca 10 %.

Avsikten är att Online Brands dotterbolag Juvelerare John Victorin i Varberg AB delas ut till aktieägarna i Online Brands genom en s.k. Lex ASEA-utdelning. Planen är att ansöka om notering för dotterbolaget på en lämplig handelsplats.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade Online Brand att man ingått ett villkorat avtal om att köpa CaMa Gruppen AB, i linje med tidigare avsiktsförklaring. Efter transaktionens slutförande kommer CaMas aktieägare att inneha 90 procent av aktierna rösterna i Online Brands och Online Brands befintliga aktieägare kommer inneha resterande 10 procent av aktierna och rösterna i Online Brands. Omkring den 26 juli 2021 ska apportemissionen formellt registreras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner