Börsnotering av

By Mates AB

By Mates, med varumärket Mates.GG är någon form av mötesplats för gamers och e-sportare. Man lyfter även fram att man även är verksamma inom andra sporter. Man lyfter fram att man är en digital mötesplats, men verkar använda Discord för att mötas.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen i juni 2022; Boom Bang & More AB 22,61 %, Atle Bergström Invest AB 19,73 %, uBit AB 11,50 %, Exitus Aktiebolag 6,48 %, Carl Tomas Ward 4,56 %, Jimmy Jardefalk AB 4,51 %, PLJ Walle Invest AB 3,90 %, Red one and Red two AB 3,38 %, Berstrom Development SC AB 2,93 %, Övriga 17,47 %.

Option One AB äger 0,06 %.

Värdering

Uppdatering: 45,2 Mkr pre-money och 50,2 Mkr post money om emissionen under september-oktober 2023 fulltecknas. 25 kr per aktie.

Uppdatering: 88,7 Mkr pre-money och 103,7 Mkr post money om emissionen inkl övertilldelning i juni 2022 fulltecknas. 50 kr per aktie.

43 Mkr anser Option One att företaget är värt i början av 2022.

Mer information

Under tredje kvartalet 2021 bestämde styrelsen i Option One AB att dela ut större delen av sina aktier som en förberedelse för By Mates börsnotering. Option One planerade i början av 2022 att öka sitt ägande i närtid.

Uppdatering: I juni 2022 gör By Mates en nyemission och då har tidsplanen för noteringen ändrats till om 12-18 månader.

Uppdatering: I början av augusti 2023 skrev SVT att Option One har kopplingar till brott och bedrägerier och hänvisar till personkopplingar bolaget har och affärstransaktioner bolaget har gjort. Med tanke på att By Mates på något sätt är närstående till Option One så skulle det kunna påverka en noteringskommittés åsikt negativt.

Uppdatering: By Mates gör en publik nyemission under september-oktober 2023 och då anges att en försäljning är den primära exiten. Men om marknadsförutsättningarna är goda så kan företaget tänkta sig en notering under de kommande åren. Vad som alltså står klart är att den tidigare noteringsplanen inte längre är aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner