Börsnotering av

Brimstone AB

Mjukvarubolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Dan Olofsson och Bo Håkansson äger nära hälften av aktierna. Grundaren Sebastian Merlöv äger en fjärdedel av aktierna.

Värdering

Omsatte 12 Mkr under 2006.

Mer information

Noteringsplan kommunicerad i januari 2007. Ett beslut att notera sig hade vid den tidpunkten dock inte klubbats. En notering skulle användas offensivt, för en snabb expansion.

Uppdatering: Q4 2007 har passerats och någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Brimstone blev i mars 2009 uppköpt av Cinteros AB. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner