Börsnotering av

Brilliant Future AB

Brilliant hjälper organisationer att bli bättre genom att mäta engagemanget hos medarbetare och kundernas upplevelse.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Wise Group AB 100 %.

Mer information

I mitten av januari 2021 meddelade Wise Group AB att de planerar att särnotera Brilliant Future.

"Brilliant Futures marknader inom kund- och medarbetarundersökningar växer snabbt som ett resultat av att allt fler företag och organisationer inser sambandet mellan nöjda kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet. Den transaktion styrelsen nu utvärderar ska säkerställa finansieringen av Brilliant Futures framtida teknik- och tjänsteutveckling och innebär att de värden som finns i bolaget synliggörs. Samtidigt frigörs ledningsresurser och finansiell kapacitet för den fortsatta utvecklingen av tjänster inom Wise Groups kärnverksamhet", sade Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise Group AB.

Styrelsens målsättning är att i samband med publiceringen av Wise Group AB:s bokslutsbesked den 19 februari 2021 kunna ge mer information om den övergripande tidplanen. Ett detaljerat förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till bolagsstämma.

Uppdatering: Brilliant Future noteras på First North den 23 juni 2021. Under perioden 31 maj - 14 juni 2021 erbjuds aktieägarna i Wise Group AB att köpa aktier och teckningsoptioner ti Brilliant Future AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner