Börsnotering av

BrightBid AB

BrightBid är verksamma inom AI-baserad sökannonsering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

BrightBid har cirka 50 aktieägare, varav BrightBids sex största aktieägare, innefattande BrightBids grundare och VD Gustav Westman, innehar tillsammans cirka 83 procent.

Mer information

I början av juni 2023 meddelade det noterade företaget Speqta att de köper BrightBid via en apportemission. Det hela har dock mer karaktären av att BrightBid noteras på First North via ett omvänt förvärv. BrightBid är långt mycket större än Speqta (intäkterna är 25 ggr högre).

Säljarna av BrightBid kommer att få 72 % av det gemensamma bolaget. Då ska tilläggas att Speqta har en kassa.

Uppdatering: Den 3 juli 2023 genomfördes transaktionerna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner