Börsnotering av

Brigante Media AB

Företagets verksamhet är främst utgivning av tidskrifter, exempelvis livsstilsstidningen Galore.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Uppdatering: Företaget säger att notering ska ske i september 2006. Man har dock i slutet av juni ännu inte skickat in en ansökan och NGM är tveksamma till att en notering i september är praktiskt möjlig. Företaget har stora problem med sin finansiering och media rapporterar att många leverantörer måste vända sig till Kronofogden för att få betalt.

Uppdatering: Brigante Media gick i april 2009 i konkurs. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner