Börsnotering av

BPC Instruments AB

BPC Instruments utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; BPCI Holding AB (Jing Liu) 70,06 %, Gustaf Olsson 13,05 %, Sustainable Holding Sweden AB 12,38 %, LU Innovation 4,51 %.

BPCI Holding AB, Gustaf Harald Ingvar Olsson och Sustainable Holding Sweden AB är största ägare.

Värdering

Uppdatering; 214,3 Mkr post money

199,3 Mkr pre-money och 214,3 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 20,50 kr per aktie.

Mer information

I slutet av oktober 2021 meddelade Sedermera Fondkommission, som är bolagets finansiella rådgivare, att BPC Instruments ska noteras på Spotlight under fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: BPC noteras på Spotlight den 16 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner