Börsnotering av

Boxpower AB

Boxpower har som affärsidé att teckna långsiktiga avtal med svenska och utländska industriföretag om att leverera el från industriernas egen spillvärme med hjälp av Opcon Powerbox.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Boxpower AB ägs initialt till 100 % av Opcon. Opcons styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma med syfte att fatta beslut om att under året dela ut 51 % av bolaget till Opcons aktieägare och tillsätta en oberoende styrelse.

Mer information

Boxpower AB ägs initialt till 100 % av Opcon. Opcons styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma med syfte att fatta beslut om att under året dela ut 51 % av bolaget till Opcons aktieägare under 2008. Man kommer att anordna handel i aktien och sedan notera aktien.

Uppdatering: Opcon har beslutat att skjuta på noteringen från 2008 till 2009 på grund av det dåliga noteringsklimatet.

Uppdatering: Åren har gått och vid slutet av 2012 är det fortfarande år bort innan verksamheten planeras att få fart. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner