Börsnotering av

Bonzun AB

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Den 28 april 2014; Ulf Söderberg med familj och bolag 35,1 %,
SEB förvaltare 10,0 %, Anders Uddén med bolag 9,1 %, Michaela Murray med bolag 5,8 %, Gustav Ek 5,0 %, Övriga 35,0 %.

Värdering

37,7 Mkr pre-money och 47,7 Mkr post money vid nyemissionen inför noteringen.

Mer information

Ulf Söderberg på Stresscompany säger i slutet av januari 2014 att företaget till våren 2014 ska göra en nyemission på 10 Mkr och sedan lista sig på First North.

Uppdatering: Stresscompany gör en garanterad nyemission under april-maj 2014 och listar sig sedan på First North.

Uppdatering: 3 juli 2014 listas aktien på First North.

Uppdatering: Första dag för handel är justerad till den 16 juli 2014.

Uppdatering: Första dag för handel är uppskjuten.

Uppdatering: Första dag för handel blir den 2 oktober 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner