Börsnotering av

Bluelake Mineral AB

Bluelake Mineral är verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bluelake Mineral AB hette tidigare Nickel Mountain Resources AB. Nickel Mountain Resources AB hette tidigare IGE Nordic AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Archelon AB 99,64 %. Resten ägs att fysiska och juridiska personer.

IGE Resources AB 100 %.

Värdering

Uppdatering: 15,9 Mkr post money vid emissionen i september-oktober 2016.

0,57 Mkr i januari 2016 enligt det pris som Archelon köper företaget för (med betalning i form av Archelon-aktier).

Mer information

IGE Resources AB strukturerar om sitt dotterbolag IGE Nordic AB. Nickelprojektet Rönnbäcken placeras i bolaget, som byter namn till Nickel Mountain Resources AB. För att anskaffa kapital noteras företaget på TSX Venture Exchange som är en del av Torontobörsen.

Uppdatering: IGE Resources planerar att dela ut 50 % av aktierna i Nickel Mountain Resources till sina aktieägare.

Uppdatering: IGE Resources meddelade i slutet av juni 2011 att man tillsvidare lägger planen att notera Nickel Mountain Resources på hyllan, på grund av noteringsklimatet. Ingen tidsplan för framtida notering har getts.

Uppdatering: I slutet av juni 2012 dök ett nytt problem upp för Nickel Mountain. Starten av verksamheten skjuts upp och det är oklart om den kan komma igång alls. Samebyn Vapsten har tidigare överklagat Nickel Mountains rätt till fyndigheten eftersom man menar att den tänkta gruvan allvarligt skulle skada deras rennäring. Efter att regeringen först underkänt samernas överklagan så kräver nu Högsta Domstolen att regeringen prövar ärendet igen.

Uppdatering: Verksamheten fortgår. Ägaren IGE Resources skriver i sin Q2-rapport för 2012 att man vill splitta upp koncernen i fristående enheter, och att ett förslag bör vara klart under Q4 2012.

Uppdatering: Vid slutet av 2012 har någon uppdelning av IGE Resources-koncernen ännu inte gjorts och Nickel Mountain Resources Rönnbäcken-projekt väntar fortfarande på beslut om förnyat tillstånd. En större förändring i har även skett i IGE Resources vad gäller ägarbild, Waterton Global Value L.P. har sålt sina aktier till Amarant Mining Ltd, motsvarande 29,71 % av aktierna i företaget. Återstår att se om det påverkar IGE Resources planer för Nickel Mountain Resources.

Uppdatering: I början av februari 2013 meddelar ägaren IGE Resources att man lägger Rönnbäcken-projektet på is. VD Thomas Carlsson anger två orsaker, dels att tillståndsprocessen dragit ut på tiden, och dels att företaget inte har någon finansiering för projektet i dagsläget.

Uppdatering: IGE Resources meddelar i slutet av februari 2013 att Nickel Mountain Resources ska knoppas av under 2013.

Uppdatering: Regeringen gav i slutet av augusti 2013 Nickel Mountain Resources bearbetningskoncession för att starta nickelbrytning. Hos företagets ägare IGE Resources är det dock fortsatt totalt kaos efter Amarant-sfärens räd.

Uppdatering: I september 2013 meddelar IGE Resources AB, som är noterat i Norge, att de samlar gruppens afrikanska tillgångar i IGE Diamond AB och planerar att dela ut det. Den tidigare planerade utdelningen av dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB ställs in, i stället behålls verksamheten och IGE Resources AB byter namn till Nickel Mountain Resources AB.

Uppdatering: I januari 2016 köpte Archelon AB 99,64 % av Nickel Mountain Resources AB (från Nickel Mountain Group AB som bytt verksamhet och blivit ett europeiskt inkassobolag). Nickel Mountain Resources AB äger 100 % av sitt dotterbolag Nickel Mountain AB.

Vid en notering av Nickel Mountain Resources AB ska säljaren (dvs inkassobolaget) erhålla 15 % av aktierna efter noteringen, utan vederlag. Om Rönnbäcken-projektet säljs innan 2018-12-31 ska säljaren (dvs inkassobolaget) erhålla 10 % av vinsten.

Uppdatering: Nickel Mountain Resources gör en garanterad nyemission på 5,2 Mkr under september-oktober 2016 och kommer sedan att ansöka om notering på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Nickel Mountain Resources noteras på NGM Nordic-MTF den 16 december 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner