Börsnotering av

Biosorbe AB

Biosorbe är ett miljöteknikbolag med fokus på absorption, filtrering och rening av vatten och luft som blivit förorenade av kolväten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

Biosorbe har inte kommunicerat någon noteringsplan, men den samlade bilden av kommunikationen av och om bolaget gör att vi ser det som troligt att det finns en noteringsplan.

I slutet av augusti 2020 tog Biosrobe in 9 Mkr där Jula Holding-koncernen var största investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner