Börsnotering av

Bioptech AB

Bioptech AB skall utveckla och förse marknaden med robusta, kostnadseffektiva och modulbaserade produkter för avloppsvattenrening, där kretsloppet är en viktig del.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Om nyemissionen fulltecknas i maj/juni 2009; Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB 43,4 %, Bioptech Holding 13,3 %, Bengt Broms 7,0 %, Övriga 36,3 %.

Uppdatering: Roslagens sparbank har omvandlat 2 Mkr i lån till aktier och är nu företagets största ägare.

Värdering

Vid nyemissionen i maj/juni 2009 är pre-money-värderingen 10,1 Mkr och målet är att ta in 5 Mkr.

Mer information

Företaget presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Stockholm den 10 maj 2006.

Företaget genomför under perioden 18 maj-12 juni 2009 en private placement. I samband med detta har företagets styrelse kommunicerat ut följande:
"Styrelsen för Bioptech har beslutat att lista Bolagets aktie och betraktar detta som ett prioriterat ärende. Ansökan om listning ska därför ske så snart som möjligt efter att det bedöms lämpligt mot bakgrund av aktuellt marknadsläge."

Uppdatering: Företaget planerade att notera sig under juni 2006, efter att man gjort en private placement. På grund av den oroliga börsmarknaden är emissionen skjuten på framtiden, med följden att även noteringen skjuts fram.

Uppdatering: Bioptech gör en nyemission under maj/juni 2009 på 5 Mkr. Företaget planerar ingen omedelbar notering, utan avvaktar till marknadsklimatet är lämpligt.

Uppdatering: Bioptech har rekryterat en ny VD, Anders Norén. Företaget planerar att åka runt på en roadshow i slutet av november 2010 i samband med att man gör en nyemission under november/december 2010. Man planerar att notera företaget på Aktietorget i december 2010, alternativt februari/mars 2011.

Uppdatering: Roslagens sparbank har under Q1 2011 omvandlat 2 Mkr i lån till aktier och är nu företagets största ägare. Företaget erbjuder under mars 2011 aktierna att delta i en nyemission. Företaget söker även externa finansiärer. En notering av aktien har sannolikt skjutits på framtiden.

Uppdatering: Bioptech tar under hösten 2014 in ytterligare pengar från aktieägarna. Vi har inga nya uppgifter om en notering fortfarande är aktuell i framtiden, men under december 2014 blir bolaget en av vinnarna i Zennstrom Green Mentorship award .

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner