Börsnotering av

Biofrigas Sweden AB

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; TecNet Nordic Syd Aktiebolag 12,68 %, Almi Invest AB 9,50 %, Andreas Björklund 6,73 %, Chalmers Ventures AB 6,57 %, Övriga 64,52 %.

Värdering

Uppdatering: 42 Mkr post money

25 Mkr pre-money och 42 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I januari 2016 skrev Biofrigas, i en annons där de söker styrelseledamöter, att de ska notera sig på Aktietorget under 2016.

Uppdatering: I april 2017 har bolaget fått upp investor relations-sida på sin sajt, dock ännu så länge under uppbyggnad.

Uppdatering: Den 9 mars 2020 ska bolaget hålla bolagsstämma och man ska besluta om bland annat aktiesammanslagning och fondemission, men även om bemyndigande för styrelsen att göra emission, även till investerare som inte idag är aktieägare. Det sägs ingenting om en notering, men ovanstående föreslagna beslut krattar i alla fall kapitalanskaffning hos en bredare krets investerare.

Uppdatering: Biofrigas gör en IPO och noterar sig på Spotlight den 18 juni 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner