Börsnotering av

Binary Detect AB

Binary Detect utvecklar algoritmer och mjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data. Binary Detect AB hette tidigare Medicwave AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan nyemissionen mars/april 2011: Michal Lysek 27,29 %, Tobias Persson 30,74 %, Nordica Life 7,25 %, Cristian Hallin 3,80 %, Övriga aktieägare 30,92 %. Totalt ca 300 aktieägare.

Uppdatering: Totalt 415 aktieägare i december 2011.

Uppdatering: Innan nyemissionen i maj 2015; Tobias Persson 15,98 %, Michal Lysek 14,20 %, Artur Suchwalko 12,21 %, Nordica Life 8,14 %, Aim Technologies 3,56 %, Cristian Hallin 2,54 %, Martin Swegmark 1,96 %, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 1,40 %, Ingmar Nilsson 1,29 %, Övriga 38,72 %.

Värdering

Uppdatering: 32,2 Mkr pre-money och 35,3 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 26,8 Mkr pre-money och 29,5 Mkr post money om emissionen i juni 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 24,5 Mkr pre-money och 28,0 Mkr post money om emissionen i maj 2015 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 4,25 Mkr och 7,65 Mkr post money om nyemissionen över årsskiftet 2011/2012 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 21,7 Mkr och 27,1 Mkr post money om emissionen under mars/april 2011 fulltecknas.

18 Mkr efter nyemissionen i Q2 2007.

Mer information

Företaget gör en mindre nyemission som stänger den 4 maj 2007. Under våren 2008 planerar man en andra nyemission efter att man uppnått ett kommersiellt genombrott.

Uppdatering: MedicWave gör en nyemission på 5 Mkr under oktober/november 2009. Notering planeras under 2011.

Uppdatering: MedicWave uppdaterar sin tidsplan för notering till slutet av 2011 / början av 2012.

Uppdatering: MedicWave gör en nyemission på 5,4 Mkr under mars/april 2011. I samband med det uppdaterar man planen för en listning av aktien till inom 12-18 månader.

Uppdatering: MedicWave gör en nyemission över årskiftet 2011/2012 och meddelar i samband med det att en notering kan ske inom 12-18 månader. Den tidigare planen att lista sig under våren 2012 har förskjutits pga marknadsklimatet.

Uppdatering: Det har hunnit bli september 2013 och någon notering av Medicwave verkar inte vara aktuell i närtid.

Uppdatering: Bolaget skriver under hösten 2014 att de drabbades av ett bakslag när Almi inte gav respit på lån. En annan överenskommelse hittades dock. Bolaget tappade tid, men nyckelmedarbetarna kom tillbaka och bolaget är förhoppningsfullt. Bolaget vill komma ikapp först, och efter det notera företaget.

Uppdatering: Medicwave gör en nyemission under maj 2015 och meddelar då att bolaget siktar på att vara noterat inom 12 månader.

Uppdatering: Medicwave gör en nyemission under juni 2016 och meddelar då att de ska notera sig under 2016.

Uppdatering: Medicwave gör en nyemission under september 2016 och upprepar då att man ska notera sig under 2016.

Uppdatering: I marknadsföringsmaterialet står även att man ska notera sig under fjärde kvartalet 2016 eller första kvartalet 2017.

Uppdatering: Målet i början av 2017 var att noteras under andra kvartalet 2017, men andra kvartalet är snart slut och förskjuts till andra halvåret 2017.

Uppdatering: I maj-juni 2018 gör Medicwave en nyemission och skriver då att nästa steg är en notering på Aktietorget, NGM Nordic-MTF eller First North, men preciserar inte vad det innebär i tid.

Uppdatering: I slutet av 2019 bytte MedicWave namn till Binary Detect AB. I mars 2020 framgår det på hemsidan att bolag förbereder en notering på någon av MTF-listorna (Spotlight, First North, NGM Nordic SME). Bolaget bemyndigar även styrelsen att göra emissioner och göra kompletteringsförvärv.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av oktober 2020 och vi har inte sett någon aktivitet gällande notering, annat än att en notering är nära under en längre tid har skyltats på hemsidan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner