Börsnotering av

Berg Propulsion

Tillverkare av propellrar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Håkan Svensson och Björn Svensson äger tillsammans 80 % och övriga 20 % ägs av de anställda.

Värdering

Under 2009 omsatte företaget 1,4 miljarder kronor och gjorde en vinst på 249 Mkr.

Mer information

Berg Propulsion meddelar i början av juni 2010 att processen för att göra företaget redo för Stockholmsbörsen är i full gång. En notering är ett av flera alternativ för att skaffa större finansiella muskler till företaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner