Börsnotering av

BellPal Holding AB

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. BellPal Holding AB hette tidigare DS SPAC 1 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 7200 aktieägare som fått aktierna utdelade från Dividend Sweden AB.

Dividend Sweden AB 100 %

Värdering

2,25 Mkr pre-money och 13,53 Mkr post money vid företrädesemissionen i november 2021. 0,05 kr per aktie.

Mer information

DS SPAC 1 AB är ett bolag registrerat och ägt av Dividend Sweden AB som ska göra en SPAC av det. Någon tidsplan har inte kommunicerats. Dividend Sweden brukar inte notera bolag på First North, men det är i april 2021 ännu så länge bara Nasdaq som tillåter SPACs, så återstår att se om man siktar på First North eller om man inväntar att NGM ska tillåta SPACs.

Uppdatering: I början av maj 2021 gör Dividend Sweden ett antal förändringar där en är att DS SPAC 1 AB inte längre ska bli en SPAC.

Dividend Swedens portfölj och hela verksamheten överlåts till det helägda dotterbolaget DS SPAC 1 AB, som avses delas ut till aktieägarna, där 1 aktie i Dividend Sweden ger 1 aktie i DS SPAC 1 AB. DS SPAC 1 AB avser ansöka om listning på NGM Nordic SME och byta namn till Dividend Invest AB.

Uppdatering: I juni 2021 gjordes planerna om och Dividend Swedens verksamhet ska inte längre överföras till DS SPAC 1 AB utan ska i stället ske till DS SPAC 2 AB.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelade Dividend Sweden att DS SPAC 1 AB ska köpa BellPal AB. Innan den transaktionen genomförs ska DS SPAC 1 AB göra en företrädesemission på 10 Mkr till 0,05 kr per aktie.

Uppdatering: Under andra halvan av november 2021 gör DS SPAC 1 en företrädesemission på 11,27 Mkr.

Uppdatering: I början av december 2021 meddelades att emissionen övertecknats. Det låter som att noteringen dröjer till början av 2022.

"Emissionens framgång innebär att avsiktsförklaringen om förvärv av Bellpal kommer formaliseras i avtal och kallelse till extra bolagsstämma kommer ske inom kort för att fatta nödvändiga beslut gällande förvärvet."

Uppdatering: I slutet av april 2022 kommunicerades att bolaget ska noteras under andra kvartalet 2022.

Uppdatering: DS SPAC 1 AB har nu bytt namn till BellPal Holding AB.

Uppdatering: BellPal noteras på NGM Nordic SME den 13 maj 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner