Börsnotering av

Battlecamp AB

Battlecamp är ett gamingbolag verksamt inom mobilspel av typen ”Monster catching” MMORPG (Massive multiplayer online role-playing game). Bolaget håller på att byta namn från AB B21 Invest III till Battlecamp AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Challenger Mobile AB meddelade den 15 juli 2020 att de ska köpa ett ej namngivet gamingbolag under augusti. Vidare ska man sälja den nuvarande verksamheten, där nuvarande aktieägare ska erbjudas att köpa aktier. Dvs gamingbolaget noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av Challenger Mobile ABs skal.

"Bolaget som skall förvärvas utvecklar mobilspel för plattformarna iOS, Android samt Amazon. Bolaget har idag en omsättning på 30MSEK per år samt vinst på över 12MSEK. Spelen är inom sektorn "Monster catching" MMORPG (Massive multiplayer online role-playing game). Spelen har över 40M nedladdningar samt rankad 1 inom sin genre på flera stora mobilmarknaden runt om i världen. Bolagets största marknader är US, Brasilien, Tyskland, Ryssland samt Frankrike. Spelen är byggda på en egen plattform vilket ger möjligheter till framtida utveckling och expansion."

Uppdatering: Tidigare var planen att affären skulle ha varit klar i augusti 2020. I början av september meddelade dock Challenger Mobile att det tar lite längre tid.

"Sedan tecknande av avsiktsförklaringen har man förhandlat detaljerna för förvärvet samt arbetat med att säkra den finansiering som krävs för att genomföra affären. Tidsplanen har visat sig vara väl tight för att kunna genomföras under semesterperioden. Arbetet med att ta fram slutlig finansiering pågår än och parterna arbetar intensivt för att kunna slutföra denna även om tidsplanen behöver förlängas något.

Förvärvet är efter ett bindande avtal mellan parterna villkorat att bolagsstämman godkänner aktieöverlåtelseavtalet som är en del av transaktionen. Datum för eventuell stämma beslutas om efter att ett avtal om förvärv är undertecknat av parterna."

Uppdatering: I början av september 2020 meddelade Challenger Mobile AB att företaget man köper är Battlecamp (AB B21 Invest III, under föreslagen namnändring till Battlecamp AB). Transaktionen genomförs med betalning i tre delar. 30 MSEK genom kontant betalning, 70 MSEK genom säljarrevers och 80 MSEK genom aktier till ett pris om 0,06 SEK per aktie.

Challenger Mobile AB ska byta namn till SafeLane Gaming AB.

Uppdatering: 23 oktober 2020 blev emissionen registrerad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner